Franco visita per primera vegada Rubí, l'octubre de 1962

La primera visita de Franco a Rubí va ser pocs dies després de la tràgica rierada de 1962, la segona quan era alcalde Manuel Murillo, a l'any següent

La fotografia fou presa per Josep Feliubadaló, fotògraf oficial de l'Ajuntament durant la rierada del 1962. Procedent de l'Arxiu Roset, es troba dipositada a l'Arxiu Municipal de Rubí. Va ser publicada al Butlletí núm. 58 del Centre d'Estudis Rubinencs i el Grup de Col·laboradors del Museu de Rubí.

Hi podem veure el general Franco, cap de l'Estat en aquella època, que surt del cotxe oficial, mentre l'alcalde de Rubí Miquel Rufé es troba a punt d'acompanyar-lo per entrar a l'Ajuntament. És la tarda del 2 d'octubre de 1962, pocs dies després de la tràgica rierada que deixà un estel de mort i destrucció a la nostra localitat.

Era la primera vegada que el dictador visitava la vila; la segona seria el 18 de juny de 1963, sent Manuel Murillo alcalde.

Segons el setmanari Rubricata, el general Franco va venir a Rubí amb quasi la totalitat dels seus ministres i "altas personalidades acompañantes", per tal d'inspeccionar, conjuntament amb les autoritats locals, les zones afectades.

Posteriorment fou rebut a la casa consistorial i va pronunciar un discurs des del balcó de l'Ajuntament a la població concentrada a la plaça després d'una breu al·locució de mossèn Rubio. Al final de les seves paraules, el "caudillo" va prometre de tornar a Rubí a la primavera, "para ver cómo se ha restablecido todo y habéis visto borrarse el recuerdo de la noche dantesca que cayó sobre esta población".

Efectivament, el juny de 1963 Franco va tornar. Rubí estava submergida en la seva reconstrucció.

Més informació