Josep Maria Pijuan

Membre de Moviment Pensions Dignes Rubí-Rubí Sanitat i Rubí Solidari