Montse Cazcarra

Psicòloga general sanitària. Experta en pràctica clínica, experiència a l'àmbit de la salut als RRHH. www.montsecazcarra.com