Això també és Rubí

Mona de Pasqua, família Escayol, 1960. FONT: L'Abans
HISTÒRIA DE LA CIUTAT
La imatge mostra al jove pianista i compositor Josep Sentís i Porta davant del piano. FOTO: Fons Marroyo
HISTÒRIA DE RUBÍ